Alles wat je moet weten over incasso

Alles wat je moet weten over incasso

Met incasso verwijst men naar het innen of incasseren van een betaling. Als je klanten je niet tijdig betalen, dan moet je als bedrijf zo snel mogelijk in actie schieten. De meeste bedrijven schakelen hier een incassobureau voor in. Ze hebben zelf namelijk geen tijd om herinneringen naar de klant te sturen. Bovendien maakt een brief van een incassobureau veel meer indruk en zal de klant de achterstallige betaling sneller vereffenen. Een incassobureau moet wel kosten maken om de betaling te innen. Deze kosten noemen we incassokosten of administratiekosten.

Welke kosten komen er bij een minnelijke incasso kijken?

Het incassotraject bestaat uit twee fases, namelijk de minnelijke fase en de gerechtelijke fase. Tijdens de minnelijke fase probeert de schuldeiser of het incassobureau een betalingsovereenkomst te treffen, zonder juridische stappen te ondernemen. De klant zal via aanmaningsbrieven en per telefoon benaderd worden. Op deze aanmaningen brengt men niet alleen het openstaande bedrag in rekening, maar zullen de incassokosten ook meteen vermeld worden. De hoogte van de incassokosten wordt berekend op het verschuldigde bedrag. Hoe hoger dit bedrag, hoe lager het percentage. Het minimumbedrag bedraagt veertig euro.

Wat gebeurt er na de minnelijke fase?

De minnelijke fase is voor de debiteur de laatste kans om betaalafspraken te maken. Klanten die niet over voldoende middelen beschikken om het hele saldo in een keer af te betalen, krijgen vaak de kans om gespreid te betalen. Als de minnelijke incasso geen resultaat oplevert, dan zal het incassobureau een deurwaarder inschakelen. Een deurwaarder heeft meer bevoegdheden dan het incassobureau en kan dan ook meer druk op de klant uitoefenen. Het spreekt voor zich dat de kosten van een deurwaarder hoog kunnen oplopen.

Een gerechtelijke procedure start je met een advocatenbureau op

Als je klanten na de vele aanmaningen en betalingsherinneringen niet betalen, dan wordt er een gerechtelijke procedure opgestart. Bij deze juridische fase komen er heel wat extra kosten kijken en we raden je daarom aan om in dit geval een advocatenbureau in de arm te nemen. Een advocatenbureau kan de financiële situatie van de debiteur namelijk correct inschatten en weet meteen of het zin heeft om juridische stappen te ondernemen. Met de hulp van een advocatenbureau krijg je voortdurend juridische bijstand en vermijd je een lange en dure gerechtelijke procedure die op niets uitdraait.

Gerelateerde Posts

Ontketen de kracht van real-time voorraadbeheer met ERP

Ontketen de kracht van real-time voorraadbeheer met ERP

Hoe een gezonde geest zakelijk succes ondersteunt?

Hoe een gezonde geest zakelijk succes ondersteunt?

Voordelen van een investeringshypotheek: haal het maximale uit uw beleggingen

Voordelen van een investeringshypotheek: haal het maximale uit uw beleggingen

5 manieren om je geld optimaal te beheren

5 manieren om je geld optimaal te beheren